آتنا رفیعی هستم ، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با شماره ی نظام پزشکی ت-8736 فارغ التحصیل سال 1399 با سابقه ی فعالیت در کلینیک و بیمارستان در تهران هستم. از سال 99 به رژیم درمانی مشغول بوده و با گذراندن دوره های تخصصی و اخذ گواهینامه های معتبر [...]