سیده زهرا هاشمی هستم کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شماره نظام پزشکی ت  8109 فعالیت در زمینه تخصصی رژیم درمانی را در درمانگاه تخصصی پردیس آغاز نموده و پس از آن در کلینیک متابولیک ارثی کودکان درمانگاه فوق تخصصی امام رضا (ع) به عنوان کارشناس تغذیه درتنظیم [...]