ندا عزیزی هستم کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب رتبه ۱۱ در آزمون ارشد با شماره نظام پزشکی ت-۷۶۹۵ استعداد درخشان سال ۹۷ و پذیرش در دانشگاه ایران کارشناسی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی لرستان دریافت رژیم از ندا عزیزی آلرژی و بیماری‌های خاصدریافت رژیم سرطان [...]