فاطمه قنبری هستم.کارشناس تغذیه و رژیم درمانی با شماره نظام پزشکی ت-8913 و کارشناس ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات مسلط به انواع رژیم های بالینی از جمله بیماری های مزمن (کبدچرب،فشارخون،دیابت و..)و بیماری های خاص،رژیم های کاهش و افزایش وزن و تغذیه ورزشکاران. دریافت رژیم از فاطمه قنبری دریافت رژیم کرونادریافت رژیم گیاهخواریدریافت [...]