المیرا براری هستم. کارشناس ارشد تغذیه با شماره نظام پزشکی ت_۷۰۸۴ و عضو انجمن تغذیه ی ایران و اروپا. بعلت علاقمندی خاصی که به حیطه ی گوارش دارم و اهمیت بالای این سیستم در بدن و ارتباطش با بسیاری از بیماریها، سمینار هاو کارگاه های متعدد و همچنین مطالعه ی پیشرفته ی مقالات و کتب [...]