زینب رنجبر شیرازی هستم ،متولد ۱۳۷۵ و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی تهران می باشم. .شماره نظام پزشکی:ت-۸۷۵۵ دریافت رژیم از زینب رنجبر شیرازی دریافت رژیم گوارش