اگر ورزشکار حرفه ای باشید یا به تازگی شروع به ورزش کرده باشید احتمالا میدانید که اگر فقط از ورزش و رژیم غذایی برای رسیدن به اندام دلخواهتان کمک بگیرید ، به زمان زیادی نیاز دارید تا نتیجه ی دلخواهتان را بگیرید.