تغذیه در بیماران MS
اختلالات اعصاب و روان

تغذیه در MS

question_answer0
مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری عصبی است که به تدریج پوشش‌های محافظ را که غلاف‌های میلین نامیده می‌شوند، که دور…
فهرست