نحوه خرید پکیج

1- پکیج مورد نظر خود را از طریق جدول زیر خریداری کنید.

«در صورت ورود با گوشی همراه خود بهتر است نمایش صفحه را به شکل دسکتاپ تغییر دهید.زدن بر روی گزینه منو(3 نقطه) در بالای صفحه مرورگر > روشن کردن حالت دسکتاپ یا Desktop Site»

« لطفاً در انتخاب پکیج مورد نظرتان نهایت دقت را به عمل بیاورید و متناسب با بیماری اصلی و مشکل تشخیص داده خودتان توسط متخصص معالج پکیج مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. در این امر می‌توانید قبل از خرید به صورت کاملاً رایگان با مشاورین ما مشاوره شوید تا بهترین پکیج را متناسب بیماریتان انتخاب کنید.»

2- پس از خرید پکیج، فرم شرح حال را تکمیل کنید.

3- بعد از اینکه فرم را پر کردید، کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار می‌کنند.

نکته: درصورتی که تمایل به دریافت خدمات حضوری دارید؛ می توانید از طریق گزینه منو ( 3 خط بالا سمت چپ) اقدام کنید.

خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج دوم 45 روزهپکیج سوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارددارد
تجویز مکملندارددارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فردندارددارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیندارددارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردننداردندارددارد
ارائه ورزش‌های تخصصینداردندارددارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدینداردندارددارد
قیمت258288338
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی438538588
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج دوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارد
تجویز مکملندارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فردندارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیندارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردنندارددارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدیندارددارد
توصیه‌های مرتبط با افزایش هوش و وزن‌گیری جنینندارددارد
توصیه‌ها و مشاوره غذایی برای روز زایمانندارددارد
قیمت278318
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی458568
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج دوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارد
تجویز مکملدارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فردندارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیندارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردنندارددارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدیندارددارد
توصیه‌ها جهت افزایش شیردهیندارددارد
قیمت278318
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی458568
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج سوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارد
تشخیص تیپ بدنیدارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارد
تجویز مکملدارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فرددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیدارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردندارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدیدارد
قیمت680
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی930
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج اول 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارد
تجویز مکملدارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فرددارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیندارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردنندارددارد
ارائه کد تخغیف 10% برای دریافت رژیم بعدیندارددارد
قیمت298388
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی478638
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج دوم 45 روزهپکیج سوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارددارد
تجویز مکملندارددارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فردندارددارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیندارددارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردننداردندارددارد
ارائه ورزش‌های تخصصینداردندارددارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدینداردندارددارد
قیمت268318368
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی448568618
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی