کاربرگرامی سپاس از خرید شما
از دو طریق زیر می توانید رژیم خود را دریافت کنید:
1)منتظر لینک شدن خود با کارشناس حیطه مورد نظر تا ۲۴ ساعت آینده باشید.
2)هم اکنون از طریق واتس اپ به یکی از پشتیبان زیر پیغامی ارسال کنید تادر اسرع وقت شمارا به کارشناس مربوطه معرفی کنند.

*سمیه حنیفه زاده:
شماره واتس اپ: 09024311192

*ساجده مقدم:
شماره واتس اپ: 09938238793

*زهرا عبداللهی:
شماره واتس اپ: 09390415234

 

فهرست