فاطمه کبیری هستم مربی رسمی  فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و همچنین مربی رسمی پیلاتس از هییت همگانی استان تهران

با 6 سال سابقه ی مربی گری در بهترین مجموعه های ورزشی

از سال 85 به مدت 9 سال به طور حرفه ای کاراته کار کردم و تونستم در سال 94 مقام اول آسیایی رو کسب کنم.

و از سال 95 وارد عرصه ی مربیگری شدم تونستم با شرکت در کلاس ها و سمینار های تخصصی مربیگری موفقیت های زیادی کسب کنم.

دریافت برنامه از فاطمه کبیری

[vc_btn title=”دریافت رژیم و برنامه بدنسازی” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrfoodclinic.com%2Fservice%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa_%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586_%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c%25d9%2585_%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F%231623133339644-94a160d3-ecb9″]
[vc_btn title=”دریافت رژیم و برنامه تیم های ورزشی” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrfoodclinic.com%2Fservice%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa_%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586_%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c%25d9%2585_%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F%231623133339644-94a160d3-ecb9″]
[vc_btn title=”دریافت برنامه و رژیم ورزشکاران حرفه ای” color=”blue” size=”lg” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fdrfoodclinic.com%2Fservice%2F%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa_%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586_%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c%25d9%2585_%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F%231623133339644-94a160d3-ecb9″]
فهرست