نحوه خرید پکیج

1- پکیج مورد نظر خود را از طریق جدول زیر خریداری کنید.

«مسئولیت هرگونه اشتباه در انتخاب پکیج برعهده خودتان است. لطفاً در انتخاب آن نهایت دقت را به عمل بیاورید و متناسب با بیماری اصلی و مشکل تشخیص داده خودتان توسط متخصص معالج پکیج مورد نظر را انتخاب و خریداری کنید. در این امر می‌توانید قبل از خرید به صورت کاملاً رایگان با مشاورین ما مشاوره شوید تا بهترین پکیج را متناسب بیماریتان انتخاب کنید. با تشکر»

2- پس ار خرید پکیج، فرم شرح حال را تکمیل کنید.

3- بعد از اینکه فرم را پر کردید، کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار می‌کنند.

خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج دوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارد
تجویز مکملندارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فردندارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیندارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردنندارددارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدیندارددارد
قیمت288348
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی468598
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج اول 30 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارد
تشخیص تیپ بدنیدارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارد
تجویز مکملدارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فرددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمیدارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردندارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدیدارد
قیمت288
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی468
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی
خدماتپکیج اول 30 روزهپکیج دوم 45 روزهپکیج سوم 45 روزه
مشاوره تخصصی 30 دقیقه‌ای و ارائه رژیم غذاییدارددارددارد
تشخیص تیپ بدنیدارددارددارد
تفسیر نتایج آزمایشات و سونوگرافی ارسالی بیماردارددارددارد
پشتیبانی تمام وقت در طول دورهدارددارددارد
بررسی هفتگی روند پیشرفت رژیمدارددارددارد
تجویز مکملندارددارددارد
مشاوره در خصوص تداخل داروها و مکمل‌ها با رژیم غذایی فردندارددارددارد
ارائه دستور طرز تهیه انواع غذاهای رژیمینداردندارددارد
ارائه مشاوره‌های تخصصی در ارتباط با الگوهای رفتاری غذا خوردننداردندارددارد
ارائه کد تخفیف 10% برای دریافت رژیم بعدینداردندارددارد
توصیه‌ها جهت افزایش هوشنداردندارددارد
قیمت245298338
خرید
قیمت پکیج + پشتیبانی خصوصی425548588
خرید پکیج + پشتیبانی خصوصی