درباره پزشک

پریسا کاشانی زاده هستم مشاور تغذیه و رژیم درمانی تخصصی

عضو سازمان نظام پزشکی با شماره نظام پزشکی ت-7057

عضو انجمن تغذیه ایران

با 6 سال سابقه رژیم درمانی و مشاوره تغذیه با تمرکز بر طراحی رژیم های تخصصی متناسب با شرایط هر فرد که باعث بهترین اثربخشی خواهد بود

همچنین با داشتن گواهی نامه های بین المللی در زمینه دستگاه های لاغری موضعی و رفع سلولیت و غبغب درحال خدمت رسانی جهت رسیدن شما به سلامتی و تناسب اندام در کنار زیبایی هستم.

دریافت رژیم و خدمات حضوری از پریسا کاشانی زاده

تجربیات

مسئول واحد تغذیه بیمارستان شهید رجایی کرج
6 سال سابقه رژیم درمانی در کلینیک
سابقه رژیم درمانی در بیماران ICU
سابقه رژیم درمانی در بیماران دیابتی
سابقه رژیم درمانی در جراحی های چاقی
سابقه رژیم درمانی در بیماران کلیوی و دیالیز
6 سال سابقه کار با دستگاه های لاغری موضعی و رفع سلولیت و غبغب

دستاورد ها

 • عضو رسمی سازمان نظام پزشکی کشور
 • دارای گواهینامه مقدماتی دستگاه های لاغری
 • دارای گواهینامه پیشرفته دستگاه های لاغری
 • دارای چندین گواهینامه کنگره های ملی و بین المللی تغذیه و رژیم درمانی
 • دارای گواهینامه رژیم درمانی در چاقی، لاغری و تناسب اندام
 • دارای چندین گواهی بین المللی رژیم درمانی در بیماری ها
 • دارای گواهینامه بین المللی رژیم درمانی در جراحی ها و جراحی های چاقی
دستگاه های کمک لاغری نوبت حضوری کلینیک لاغری شهرک غرب

پریسا کاشانی زاده

 • خدمات حضوری

تخصص

 • تناسب اندام
 • انواع بیماری ها
 • جراحی های چاقی
 • دستگاه های کاهش وزن وکاهش سایز موضعی
 • رفع سلولیت
 • رفع غبغب