تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی

کودکان و نوجوانان

در این مقاله در خصوص تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی صحبت می کنیم.

شیرخواران از یک سالگی به بعد، علاوه بر غذاهایی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد گرفته اند، باید از غذاي سفره خانواده نیـز اسـتفاده کنند. این کودکان رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاري از بیماري ها را هم ندارند و دندان هایشان نیز کامل نشده است. شما می توانید در این راستای از متخصصان بهترین کلینک تغذیه تهران کمک بگیرید.

بنابراین باید در غذا دادن به آن ها، دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد:

1)غذاهایشان کم حجم، پرانرژي و زود هضم باشد.

2)به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود.

علاوه بر این، میزان رشد و فعالیت کودکان در سنین یک تا دو سالگی با کودکان سه ساله و بیشتر با هم فرق دارد و باید هنگام تغذیه آنان، این موضوع را نیز در نظر گرفت.

تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی - دکترفودنکات مهم در خصوص رشد شیرخواران

در راستای تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، همان طور که گفته شد، این کودكان رشد سریع و فعالیت زیاد دارد و در نتیجه به غذاي بیشتر نیاز دارد ولی از سوي دیگر حجم معده اش کـم و دندان هایش نیز کامل نیست، لذا لازم است در تغذیه او به نکات زیر توجه کنید:

 • علاوه بر استفاده از شیر مادر، 5 تا 6 بار در شبانه روز به او غذا بدهید.
 • غلاتی که کودك قدرت جویدن آن ها را دارد مانند برنج به صورت کته هاي مختلف مخلوط با سبزي ها، حبوبات و گوشت هاي نرم به او بدهید و از نان های نرم که راحت جویده می شوند استفاده کنید.
 • در زمینه تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، اگر کودك مبتلا به یبوست است در تهیه سوپ او، علاوه بر سبزي ها (سیب زمینی، هویج، کدو، فلفل سبز، سبزي هاي برگـی) از برگه هلو، زردآلو و آلو به مقدار کم استفاده کنیدو همچنین در میان وعده ها از این میوه ها همراه با آب به کودک بدهید.
 • غذاي کودك را تمیز و کاملا پخته تهیه کنید و پس از خنک کردن به او بدهید و باقی مانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگه داري کنید.
 • به کودك کمک کنید خودش غذا بخورد و اطمینان حاصل کنید که فقط آب خورش و آب گوشت را نخورد.
 • قبل از این که فلفل، ادویه و یا چاشنی هاي تند را به غذاي خانواده اضافه کنید. غذاي او را بردارید زیرا ممکن است این ادویه ها باعث حساسیت کودک شده و عدم تحمل داشته باشد.
 • در خصوص تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی،  به غذاي کودك کمی روغن زیتون یا کره گیاهی اضافه کنید تا مقوي تر شود.
 • وقتـی می خواهیـد گوشت قرمز، مرغ یا ماهی به کودك بدهید، آن را تکه تکه کرده و استخوان ها و تیغ هاي آن را بگیرید و حتی تکه های گوشت را می توانید ریش ریش کرده البته کودکان اغلب گوشت قلقلی را بیشتر تحمل می کنند همچنین می توانید هم برنج کته هم گوشت را قلقلی کرده و تزئین کرده تا کودک میل بیشتری برای مصرف داشته باشد.
 • مایعات را همیشه با قاشق یا فنجان به او بدهید که در گلوی او نپرد.

برای دریافت بهترین رژیم بارداری و شیردهی از متخصصان دکترفود کمک بگیرید.

تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی + نکات مهمنحوه از شیر گرفتن کودک

درباره تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، اصولا بهتر است کودك را به تدریج از شیر بگیرید بدین ترتیب ابتدا شیردهی در صبح را قطع کنید و پـس از یـک یـا دو هفتـه شـیردهی در طول بعد از ظهر و سرانجام در هنگام شب قطع کنید و زمانی که کودك تمایل به شیرخوردن دارد او را به زور از خود دور نکنیـد زیـرا ممکـن است کودك عصبی و ناراحت شود.

تغذیه کودك بعد از 2 سالگی

در زمینه تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، بعد از دو سالگی با آهسته شدن رشد، اشتهاي کودك هم کاهش می یابد. بنابراین با توجه به روند رشد کودك تقاضـا بـراي دریافـت غـذا نیـز تغییر می کند.

 • نیاز به انرژي کودکان براساس میزان فعالیت فیزیکی آن ها متفاوت است.
 • کــودك در حـــال رشد است و براي ساخت و نگهداري ماهیچه ها، استخوان ها و سایر بافت هاي بدن و مقاومت در برابر عوامل بیماری زا نیـاز به پروتئین دارد که می تواند با مصرف منابع پروتئین حیوانی مانند گوشت قرمز و سفید، شیر، ماست، پنیـر و تخـم مـرغ و یـا پـروتئین هـاي گیاهی مانند حبوبات و غلات نیاز خود را برآورده نماید. (مانند عدسی و نان، شیربرنج)
 • در راستای تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، کودك در این سنین جهت حفظ سلامتی و افزایش مقاومت در برابر عفونت ها نیاز به ویتامین ها و املاح مختلف دارد و با مصرف روزانه منـابع غذایی حاوي آن ها می تواند نیازهاي خود را تامین کند مانند:

1)ویتامین A که در مواد غذایی مانند کره، جگر، میوه هایی مثل زردآلو، طـالبی، هلو، سبــزي هاي سبــز و زرد مانـنـد هویج، کدو حلوایی، اسفناج و جعفري وجود دارد .

2)ویتامین C از مهم ترین منابع ویتامین C می توان به مواد غذایی نظیر مرکبات، گوجه فرنگی، جعفري و کلم اشاره نمود.

3)کلسیم و فسفر درغذاهایی مانند شیر، ماست، پنیر و بسـتنی وجـود دارد و برای سلامت استخوان ها و قد بلند مهم هستند.

4)در خصوص تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، ویتامین D از طریق قراردادن دست و پا و صورت کودك به طور روزانه 10 دقیقه در برابر نور مستقیم خورشـید تـامین مـی شـود.

5)از منـابع غذایی خوب آهن می توان انواع گوشت قرمز و سفید، انواع حبوبات مانند لوبیا، عدس و سبزي ها مانند اسفناج و جعفري را نام برد.

همچنین دکترفود در زمینه های گوناگون بهترین رژیم های تغذیه را به شما ارائه می دهد.

 • کودك باید در زمان خوردن در وضعیت راحتی قرار گیرد و غذا نزدیک او باشد تا کودك بتواند به راحتی بدون این که تحـت فشـار قرار گیرد، غذا بخورد.
 • بشقاب و لوازم غذا خوردن باید از جنس نشکن باشد. زیرا در صورت شکستن ظرف کودك ممکن است احساس یاس کند یا والـدین عصبانی شوند.
 • رنگ مواد غذایی در اشتهاي کودك و علاقه او به غذا تاثیر می گذارد. خوردن غذاهایی با رنگ هاي سبز، نارنجی و زرد براي او جالب است. به عنوان مثال می توان از سبزي هاي برگ سبز و یا هویج و گوجه فرنگی استفاده کرد.
 • در خصوص تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، بجاي آب میوه صنعتی از آب میوه طبیعی استفاده کنید زیرا به آب میوه صنعتی مواد قندي، رنگ وماده معطر اضافه شده است.
 • غذا خوردن در یک ساعت معین سبب تحریک اشتهاي کودك می شود.
 • خستگی کودك مهمترین عامل از بین بردن اشهاي اوست. بهتر است بعد از استراحت به کودك غذا داده شود و دادن وقت کافی به کودك براي صرف غذا بسیار مهم است بهتر است از شتاب و عجله در هنگام غذا خوردن پرهیز کرد.
 • دادن غذاي یکنواخت و تکراري سبب بیزاري کودك می شود. حتی اگر غذاي مورد علاقـه کـودك، پشـت سـرهم بـه او داده شـود، کودك از خوردن آن خودداري می کند بنابراین باید کودك را با انواع غذاهاي مختلف آشنا کرد. بهتر است غذاي جدید را ابتدا یک فرد بزرگتر خانواده بخورد تا الگویی براي کـودك باشد.
 • در زمینه تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، بی تحرکی، خواب ناکافی و بیماري کودك موجب بـی اشتـهایی و غــذا نخـــوردن کودك می شود.

تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی + اصول اساسینکات مهم براي بهداشت غذاي کودک

چند نکته مهم براي بهداشت غذاي کودک که حتما باید رعایت کنید خصوصا در پاییز که فصل شیوع عفونت ها بالاست:

 • قبل و بعد از تهیه غذا دست ها باید شسته شوند.
 • غذاها خوب پخته شوند. زیرا حرارت موجب از بین رفتن میکروب هاي بیماري زا می شود و خطر آلودگی احتمالی غذا در اثر حرارت از بین می رود خصوصا تخم مرغ.
 • در زمینه تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی، غـذاي کـودك باید براي هر وعده تازه تهیه شود و فاصله بین وقتی که غذاي کودك پخته می شود تا زمانی که به کـــودك غـــذا داده می شود طولانی نباشد زیرا احتمال دارد میکروب ها در غذا تکثیر یابند.
 • غذاهاي باقیمانده سریعا خنک و در ظرف دربسته در داخل یخچال نگهداري شود.
 • در تهیه غذاي کودك از مواد غذایی سالم و پاکیزه استفاده شود.
 • غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور نگهداري شود. بدین منظور غذاها باید در ظرف درب دار و دور از دستـرس حیـوانــات و حشـرات نگهداري شود چون حیوانات حامل میکروب هاي بیماري زا هستند.

کلام آخر

در این مقاله در خصوص تغذیه تکمیلی کودکان بعد از یک سالگی صحبت شد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسات دکترفود مراجعه کنید.

آدرس شعب دکتر فود:

شعبه یک تهران: سعادت آباد، سروغربی (بین میدان کتاب و پاکنژاد)

شعبه دو تهران: مترو شریعتی، کوچه بهشت یکم

شعبه سه تهران: تهرانپارس، روبروی فست فود پرپروک

شعبه اصفهان: چارباغ بالا (مجتمع اوسان)

شعبه شیراز: قصرالدشت (کوچه ۲۸)

شماره تماس:

۰۲۱۹۱۳۰۹۰۶۸

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست